ویژگی های بازی Tomb of the Mask اندروید :

  • قرارگیری در سطح های مختلف و کامل کردن آنها
  • امکان جمع آوری نقطه های متنوع در هر سطح
  • گیم پلی جذاب و سرگرم کننده در طول بازی
  • مواجعه با تله های مختلف، دشمنان، مکانیک بازی
  • دارا بودن چندین کاراکتر مختلف برای انتخاب کردن

قدرتی برای بالا رفتن از دیواره های این معبد می شود. ای بالا رفتن که شروع جذابیت بازی است با هیجان زیاد همراه است و بجز جوایز و قدرت های اضافی، دشمن ها و تله های مختلفی در سرراهتان ظاهر می شوندکه برخورد با آنها، مساوی با گیم اور شدن است. شما می توانید این بازی را از وبسایتپرسی دانلود دانلود نمایید.